Drukuj

Ponad 100 tys. zł uzyskał samorząd powiatu na utworzenie biura partnerstwa powiatowego. Pomoże ono organizacjom pozarządowym, małym i średnim firmom oraz samorządom w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych, przede wszystkim na tzw. projekty miękkie, czyli np. na szkolenia.

Biuro powstało dzięki partnerskiej współpracy samorządów powiatu, miasta Kwidzyna oraz organizacji pozarządowych  Nasza Europa i Eko - Inicjatywa. W uroczystości otwarcia biura wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów gmin powiatu kwidzyńskiego. Biuro otworzyli uroczyście Andrzej Fortuna, wicestarosta kwidzyński i Małgorzata Wodejko, członek zarządu powiatu kwidzyńskiego. Wicestarosta Andrzej Fortuna podkreślił , że biuro ma służyć pomocą organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, samorządom, koordynując działania w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy i służyć informacją na temat możliwości oraz źródeł dofinansowania różnych projektów. Pomieszczenia służące działalności biura partnerstwa powiatowego użyczyło nieodpłatnie powiatowi miasto Kwidzyn. Z pomocy biura partnerstwa powiatowego można już korzystać. Jego siedziba znajduje się przy ul. 15 Sierpnia w Kwidzynie.

Zespół biura w składzie (od lewej):  Joanna Bożek, Anna Świątkowska,  Joanna Zawadzka oraz Marcin Kurkowicz

Zespół biura w składzie (od lewej): 
Joanna Bożek, Anna Świątkowska, 
Joanna Zawadzka oraz Marcin Kurkowicz