BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Samorząd powiatu dokonał zmian w podziale tegorocznych pieniędzy przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod koniec marca bieżącego roku rada powiatu określiła zadania i wysokości środków, z których w tym roku mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. PFRON przeznaczył dla powiatu ponad 2,3 mln zł. Kwota 100 tys. zł została przesunięta na zadanie dotyczące utworzenia stanowisk pracy. Zmniejszone zostały o 3,5 tys. zł środki na zadanie sport, kultura, turystyka. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Niewykorzystane środki z turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 7,479 tys. zł przeznaczone zostały na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową:
Rehabilitacja zawodowa – 200.000 zł

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 200.000 zł

Rehabilitacja społeczna – 2.130.384 zł

  • zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.655.844 zł
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 122.521 zł
  • sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych – 51.500 zł
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 228.040 zł
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 72.479 zł.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja