Drukuj

W dniu 27.08.2018 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

Zakres zmian Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego dotyczy aktualizacji poszczególnych części dokumentu, tj.

Zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia w obszarze Infrastruktura tematu transportu publicznego – cel strategiczny : Efektywny zintegrowany transport publiczny oraz wprowadzenia zadania dotyczącego cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także włączenia do obszaru Gospodarka spraw dotyczących wspierania przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz edukacji ekologicznej mieszkańców.

Powyższe zmiany wprowadzane okresowo mają na celu dostosowanie Strategii do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu kwidzyńskiego.

Do pobrania: