BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obywatelskie

Zadania  z zakresu bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzysowego realizuje się poprzez:

 • prowadzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
 • zwalczanie klęsk żywiołowych wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu
 • ochrona ludności przed zagrożeniami czasu wojny i pokoju poprzez powiatowy system wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności
 • wydawanie zezwoleń (decyzji) na sprowadzenie zwłok, szczątków z obcego państwa w przypadku, gdy zwłoki lub szczątki będą pochowane na terenie powiatu kwidzyńskiego.
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • współpracą z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
  1. zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym dokumentowanie jej prac
  2. wnioskowanie do Starosty w sprawach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  3. organizację oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kwidzyńskiego
  4. zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  5. przygotowywanie propozycji działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja