Drukuj

 

Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obywatelskie

Zadania  z zakresu bezpieczeństwa obywateli i zarządzania kryzysowego realizuje się poprzez:

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz współpracy z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami:
  1. zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym dokumentowanie jej prac
  2. wnioskowanie do Starosty w sprawach funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  3. organizację oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kwidzyńskiego
  4. zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  5. przygotowywanie propozycji działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału