Drukuj

Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację drogi Rozajny - Rozajny Małe. Procedura przetargowa została rozpoczęta pod koniec ubiegłego roku. Oferty złożyło pięć firm.

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud z Wąbrzeźna. Przebudowa obejmie ok. 1,7 km odcinek drogi nr 3225. Środki na sfinansowanie zadania pochodzić będą częściowo (1,027 mln zł) z Funduszu Przeciwdziałania Covid. Pozostała część pochodzić będzie z budżetu powiatu. Koszt przebudowy drogi wyniesie ponad 2,5 mln zł. Rozpoczęcie modernizacji planowane jest na 15 kwietnia. Przebudowa drogi powinna zakończyć się do 14 lipca bieżącego roku.