Drukuj

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością powstały przy każdym z Oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 1 września CIDON działa także przy Oddziale Pomorskim PFRON w Gdańsku. W ramach działalności Centrum można uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych. Centra funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów. PFRON zapowiada, że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły testować najnowsze technologie asystujące. Z Centrum informacyjno-doradczym przy Oddziale Pomorskim w Gdańsku można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu: 58 350 05 45.