BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Rejon Razdzielnianski znajduje się w odległości 30 km na północ od Odessy. Graniczy z rejonami Iwanowskim, Bieliajewskim i Welikomichajłowskim. Na zachodzie graniczy z Republiką Mołdowy. Łączna powierzchnia rejonu to 136,8 km?.

Rejon ze stolicą w Rozdzielnej został utworzony w roku 1931. Obecnie zamieszkuje go 56.200 mieszkańców, skupionych w 86 miejscowościach. W rejonie funkcjonuje 21 organów samorządu lokalnego: rejonowy, miejskie i wiejskie oraz 18 rad wiejskich.

Dominującą rolę w lokalnej gospodarce zajmuje rolnictwo, na które składa się 25 prywatnych przedsiębiorstw rolnych i 242 gospodarstwa rolne. Łączna liczba producentów rolnych przekracza 350.

W rejonie działa 8 kluczowych przedsiębiorstw przemysłowych, głównie z branży rolno-spożywczej (95% całego lokalnego przemysłu), m.in.: ?Agronom? LTD, piekarnie: ?ChlebnajaGawań?, ?Rozdilianski Chlebokombinat?, ?Dobryj Chleb?: cegielnia ?Kuczurgani?, rozlewnie alkoholi ?Langeron i K?, rozlewnia napojów orzeźwiających ?Garant-2?, zakłady drobiarskie: ?Widradowskoje?.

Rejon przecinają dwa istotne szlaki transportowe, gdzie bardzo ważnym jest węzeł kolejowy Razdzielnaja. Obsługuje on pociągi do Mołdowy, Europy Zachodniej, Kijowa i portów morskich. Jest to jeden z największych węzłów kolejowych w regionie, mogący obsłużyć jednocześnie 70 składów. Obecnie stacja jest modernizowana.

Korzystne położenie geograficzne rejonu zaowocowało tym, że na jego terytorium znajduje się także licencjonowane lotnisko wojskowe.

Rejon posiada również bogate zasoby surowcowe, takie jak: piaskowce, wapienie, glinę wykorzystywaną do produkcji cegieł, a także zbiorniki wodne. Wszystko to stanowi znaczącą rezerwę do uzupełniania budżetu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwijania infrastruktury lokalnej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja