Drukuj

11.12.2019 roku w Zabytkowej Sali Reprezentacyjnej Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu pod tytułem „Samorządowy Lider Edukacji”. Na uroczystości goszczono kilkudziesięciu prezydentów, wójtów, burmistrzów i starostów, reprezentujących samorządy z całej Polski.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.
Z ramienia Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w uroczystości udział wzięli Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik oraz Danuta Woronowicz, Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.
Powiat Kwidzyński został uhonorowany Wyróżnieniem Nadzwyczajnym Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Przedstawiciele Powiatu Kwidzyńskiego mieli również zaszczyt otrzymać „Certyfikat Złoty” w wyniku uzyskania już po raz szósty wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji” co potwierdza, iż realizowana przez nie nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter wieloletni, prowadzona jest w sposób strategiczny, konsekwentny i zgodny z najwyższymi standardami. „Certyfikatem Złotym”, który został przyznany Powiatowi Kwidzyńskiemu potwierdzono, że odznaczona nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, nowatorski, progresywny i efektywny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. Ten Certyfikat, jak i towarzyszący mu Znak Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” stanowią potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną. Certyfikat posiada ważność 12 miesięcy. Każdy samorząd nagrodzony wyróżnieniem otrzymał recenzję swoich działań edukacyjnych, sporządzoną przez ekspertów Komisji Konkursowej.