Drukuj

Na początku czerwca 2020 r. wręczono ufundowane przez pracodawcę – International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. stypendia Starosty Kwidzyńskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Najlepszym absolwentom szkół ponadpodstawowych Powiatu Kwidzyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe wręczone zostały - ufundowane przez pracodawcę – International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. - Stypendia Starosty Kwidzyńskiego.

Stypendia przyznane zostały w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego”.

Zgodnie z ww. programem pracodawcy w zakresie zawartych porozumień mogą fundować stypendia wskazanym uczniom publicznych szkół Powiatu Kwidzyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe.

W tym roku najlepszych absolwentów wskazała firma International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

Za rok szkolny 2019/2020 stypendium otrzymało 2 absolwentów, w tym 1 z Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie i 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

Stypendyści oprócz stypendium w wysokości 3000 zł otrzymali gadżety firmowe.