Drukuj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że składanie dokumentów i formularzy oraz udzielanie wyjaśnień i informacji we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego możliwe jest:

za pośrednictwem poczty tradycyjnej - adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
ul. Kościuszki 29b
82-500 Kwidzyn
lub w formie elektronicznej – adresy e-mail:

Sprawy można także załatwiać poprzez e-PUAP.
Ponadto w w/w sprawach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego: (55) 646 50 07, 646 50 08, 646 50 68, 646 50 69.