BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość skorzystania z transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport taki jest przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (niezależnie od wieku);
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (może to dotyczyć osób starszych, które nie mają własnego środka transportu i nie posiadają bezpośredniego połączenia komunikacji lokalnej z miejsca zamieszkania do punktu szczepień).

Osoby, które z uwagi na wiek czy niepełnosprawność nie są w stanie dostać się do punktu szczepień, po uzyskaniu terminu szczepienia powinny skontaktować się z gminnym koordynatorem do spraw szczepień.

Zgodnie z dokumentem: „Rekomendacje i wyjaśnienia wypracowane w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – mieszkaniec składa oświadczenie, o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub o posiadaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie takiego orzeczenia).
Pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.
Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, dowóz realizowany jest na wniosek osoby, której dotyczą, niemniej ich niepodanie może skutkować odmową świadczenia.

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja