Drukuj

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje możliwość skorzystania z transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport taki jest przeznaczony dla osób:

Osoby, które z uwagi na wiek czy niepełnosprawność nie są w stanie dostać się do punktu szczepień, po uzyskaniu terminu szczepienia powinny skontaktować się z gminnym koordynatorem do spraw szczepień.

Zgodnie z dokumentem: „Rekomendacje i wyjaśnienia wypracowane w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie organizacji przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – mieszkaniec składa oświadczenie, o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub o posiadaniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie takiego orzeczenia).
Pacjent wyraża zgodę na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.
Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, dowóz realizowany jest na wniosek osoby, której dotyczą, niemniej ich niepodanie może skutkować odmową świadczenia.