Drukuj

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.