Drukuj

Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego przez Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w Falentach w związku z pracami Zespołu ds. gospodarki wodenej w zlewni rzeki Liwy.

Pobierz plik: Studium badawcze warunków odpływu wody z terenu Niziny Kwidzyńskiej w zlewni rzeki Liwy