Niniejsze opracowanie zostało wykonane w ramach projektu ?Dobry klimat dla powiatów? (DOKLIP) realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy wsparciu Związku Powiatów Polskich i organizacji Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii.

Zawiera ono wyniki obliczania emisji gazów cieplarnianych ogółem i na jednego mieszkańca, czyli tzw. ślad węglowy. W trakcie prac kierowano się, na ile to było możliwe, metodą stosowaną przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (powołany przez ONZ), który wykorzystuje tę metodę do oceny postępów poszczególnych krajów w dziedzinie ochrony klimatu. Opracowaniem objęto główne obszary emisji gazów cieplarnianych: przemysł, energetykę i gospodarkę mieszkaniową, transport, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz procesy oczyszczania ścieków komunalnych, rolnictwo i użytkowanie gruntów ? to wszystko dla lat 2005 i 2010.

Do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja