BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

POWIAT KWIDZYŃSKI W LICZBACH

Powierzchnia powiatu kwidzyńskiego - 835 km2

I. Dane demograficzne

Liczba ludności

Wyszczególnienie

Liczba ludności

Ogółem

83611*

miasto Kwidzyn

38867

miasto i gmina Prabuty

13278

gmina Gardeja

8460

gmina Kwidzyn

11138

gmina Ryjewo

5972

gmina Sadlinki

5896

* Źródło : Województwo Pomorskie 2014. Podregiony, Powiaty, Gminy, Gdańsk 2014

II. Struktura dróg w powiecie

Drogi krajowe 40037 m
Drogi wojewódzkie 183854 m
Drogi powiatowe ( w miastach ) : 6873 m
Drogi powiatowe : ( poza miastami ) : 239979 m

Razem 470743 m ( to również długość dróg kołowych )

III. Powierzchnia gruntów leśnych ( ogółem ) - 19757,6 ha*

IV. Powierzchnia wód stojących - 1.945 ha

V. Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej - 892,5 km*

VI. Kanalizacja - długość czynnej sieci kanalizacyjnej - 380,4 km*

VII. Organizacje pozarządowe:

Liczba ogólna stowarzyszeń z terenu powiatu kwidzyńskiego - 287 i 19 fundacji
w tym:

  • stowarzyszenia zarejestrowane - 213 (w tym ochotnicze straże pożarne)
  • stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej - 39
  • uczniowskie kluby sportowe - 26
  • stowarzyszenia zwykłe - 9
  • fundacje - 19

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja