Drukuj

POWIAT KWIDZYŃSKI W LICZBACH

Powierzchnia powiatu kwidzyńskiego - 835 km2

I. Dane demograficzne

Liczba ludności

Wyszczególnienie

Liczba ludności

Ogółem

83611*

miasto Kwidzyn

38867

miasto i gmina Prabuty

13278

gmina Gardeja

8460

gmina Kwidzyn

11138

gmina Ryjewo

5972

gmina Sadlinki

5896

* Źródło : Województwo Pomorskie 2014. Podregiony, Powiaty, Gminy, Gdańsk 2014

II. Struktura dróg w powiecie

Drogi krajowe 40037 m
Drogi wojewódzkie 183854 m
Drogi powiatowe ( w miastach ) : 6873 m
Drogi powiatowe : ( poza miastami ) : 239979 m

Razem 470743 m ( to również długość dróg kołowych )

III. Powierzchnia gruntów leśnych ( ogółem ) - 19757,6 ha*

IV. Powierzchnia wód stojących - 1.945 ha

V. Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej - 892,5 km*

VI. Kanalizacja - długość czynnej sieci kanalizacyjnej - 380,4 km*

VII. Organizacje pozarządowe:

Liczba ogólna stowarzyszeń z terenu powiatu kwidzyńskiego - 287 i 19 fundacji
w tym: