BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W dniu 15 lutego 2021r. Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie podpisało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego 3.

Porozumienie realizowane jest w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmiot ekonomii społecznej i ma na celu podejmowanie i wspieranie wspólnych działań na terenie powiatu kwidzyńskiego, służących rozwojowi sektora ekonomii społecznej poprzez zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznym.
Główne działania i cele projektu:

  • promowanie sektora ekonomii społecznej jako drogi do aktywizacji społecznej, zawodowej,
  • wspieranie rozwoju usług doradczych w zakresie sektora ekonomii społecznej,
  • wspólna realizacja przedsięwzięć na terenie powiatu kwidzyńskiego inicjowanych w celu rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz aktywizacji zawodowej, społecznej mieszkańców powiatu kwidzyńskiego,
  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
  • organizacja szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych,
  • usługi marketingowe i biznesowe.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów reintegracyjnych.

Aby otrzymać wsparcie, należy spełniać dwa podstawowe kryteria:

  • doradcze – doradztwo dostosowane jest do konkretnych potrzeb i wymogów odbiorców, którymi są: osoby fizyczne, w tym osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami, zagrożone wykluczeniem społecznym, zainteresowane założeniem lub przystąpieniem do podmiotu ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz instytucje otoczenia ekonomii społecznej,
  • finansowe – pomoc przeznaczona jest na stworzenie nowego miejsca pracy dla osób kwalifikujących się do poszczególnych grup: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wyłączeniem osób nieletnich, osób długotrwale bezrobotnych, osób ubogich pracujących tj. wykonujących pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, a jednocześnie uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej, osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii, osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.


Dodatkowych informacji udzieli Państwu Pan Wojciech Zdunek, animator lokalny pracujący na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego –

tel. 601 163 176, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja