BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego i Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, wzięli udział w uroczystości z okazji 30-lecia Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie.

W uroczystości, która odbyła się w kwidzyńskim teatrze, udział wzięli między innymi senator Leszek Czarnobaj, który objął wydarzenie honorowym patronatem, Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna, burmistrzowie i wójtowie gmin, przedstawiciele organizacji mniejszości niemieckich, działających na Powiślu i Pomorzu, a także członkowie i sympatycy organizacji oraz osoby, które od lat wspierają działalność TKLN „Ojczyzna”. Gospodarzem imprezy, w zastępstwie nieobecnego z powodu choroby Manfreda Ortmana, przewodniczącego Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna”, był Antoni Barganowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej i radny powiatu. Okolicznościowy referat, podsumowujący dotychczasową działalność TKLN „Ojczyzna”, przedstawiła historyk dr Justyna Liguz, podkreślają między innymi duże zaangażowanie organizacji w zachowaniu dziedzictwa historycznego i pozyskiwaniu funduszy służących ratowaniu zabytków. Senator Leszek Czarnobaj podkreślił, że towarzystwo pełni między innymi ważną rolę kulturalną i integracyjną. Przypomniał też, że organizacja prowadzi działalność charytatywną i zapewnia pomoc medyczną. Podkreślił, że dojrzała demokracja, to taka, której jednym z filarów jest stosunek do mniejszości narodowościowych. Uroczystość była też okazją do wręczenia Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu, wręczył nagrodę dla Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie. Nagrodę z rąk przewodniczącego rady odebrała Urszula Rzeszutek, wiceprzewodnicząca TKLN „Ojczyzna”. Organizacja powstała w celu kultywowania tradycyjnej kultury Powiśla i przyśpieszania europejskich procesów integracyjnych. Od początku swego istnienia współpracuje z samorządami i organizacjami społecznymi miasta i powiatu. Towarzystwo jest członkiem porozumienia pomiędzy Kwidzynem i Zakonem Joannitów, w wyniku którego w mieście działa Stacja Socjalna, zapewniająca pomoc charytatywną dla instytucji i osób indywidualnych z powiatu kwidzyńskiego. Jest też organizatorem i współorganizatorem różnych imprez, w tym Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Święta Pieczonego Kartofla czy Konkursu Wieńców Adwentowych. Druga nagroda została przyznana zespołowi „Mikołajczanki” z Mikołajek Pomorskich. Zespół działa od ponad 10 lat w ramach TKLN „Ojczyzna” w Kwidzynie. Kieruje nim Alicja Klufczyńska. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, w tym zajęcie pierwszego miejsca podczas Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Ostródzie, którego celem jest upowszechnianie języka niemieckiego, popularyzacja kultury niemieckiej i nauka tolerancji. Jerzy Śnieg podkreślił, że wprawdzie zespół jest spoza powiatu, ale swoją działalnością, promuje powiat kwidzyński. Przewodniczący rady pogratulował nagrodzonym, podkreślając ich zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców. Podczas uroczystości osoby, które działają w TKLN „Ojczyzna” oraz z nią współpracowały i współpracują, otrzymały pamiątkowe medale.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja