BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Najlepszym absolwentom i uczniom szkół średnich zostały wręczone Stypendia Starosty Kwidzyńskiego.

Uroczyste otwarcie Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Ryjewie.

Doroczne Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej zostały wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dożynki Powiatowe odbyły się w Tychnowach. Każdego roku organizatorem święta plonów jest inna gmina. Gospodarzem dziewiętnastych dożynek powiatowych była gmina Kwidzyn.

15 czerwca odbyła się uroczystość 20-lecia powstania hospicjum św. Wojciecha, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. Z ramienia Powiatu Kwidzyńskiego w uroczystości udział wzięli, Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Śnieg oraz Starosta Kwidzyński, Jerzy Godzik.

Dnia 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Kwidzynie im. Marii Skłodowskiej- Curie, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku szkoły w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 4. Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Targi Edukacyjne i Targi Pracy odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Samorządowcy powiatu kwidzyńskiego podpisali list intencyjny

W niedzielę 2 września odbyły się Dożynki Powiatowe, których gospodarzem było Miasto i Gmina Prabuty.

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego przyznawane są od 2000 roku osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu oraz za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja