Drukuj

W dniu 26.06.2017 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego za 2016 r.

W dokumencie przedstawiono realizację zadań w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego w 2016 r.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego ocena realizacji dokumentu dokonywana jest przez Radę Powiatu każdego roku na sesji absolutoryjnej.