W dniu 04.07.2018 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach w ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbyła się debata w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

Uczestników debaty powitał Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik. W trakcie debaty, która była istotnym elementem konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii w 2018 roku, zapoznano zebranych z najistotniejszymi zapisami aktualnego projektu dokumentu oraz przedstawiono propozycję zmian w jego poszczególnych częściach, tj. diagnoza społeczno-gospodarcza, analiza SWOT, priorytety, cele strategiczne, kierunki działania, wdrażanie i monitoring.

W drugiej części debaty odbyła się dyskusja w zakresie przedstawionych propozycji, a także innych kwestii związanych ze Strategią. Wnioski i propozycje przedstawione w trakcie debaty zostaną rozpatrzone na kolejnym etapie prac związanych z dokumentem.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja