Drukuj

W dniu 24.06.2019 r. Rada Powiatu Kwidzyńskiego, po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu kwidzyńskiego za 2018 rok, postanowiła udzielić wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

Raport zawiera m.in. część dotyczącą realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego w 2018 r. W dokumencie przedstawiono realizację zadań w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego powiatu kwidzyńskiego w 2018 r.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego ocena realizacji dokumentu dokonywana jest przez Radę Powiatu każdego roku na sesji absolutoryjnej