Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Szanowny kliencie, informujemy że:

Bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego sprawy związane z rejestracją pojazdów, dopuszczeniem pojazdu do ruchu i prawami jazdy można załatwić, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM LUB INTERNETOWYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY.
UWAGA
ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU NALEŻY SKŁADAĆ TYLKO  W JEDNEJ Z FORM OKREŚLONYCH W PUNKCIE 3, 4 LUB 5

 

SPOSOBY ZAŁATWIENIA SPRAW:

 1. Bezpośrednio w Starostwie w godzinach przyjęć interesantów, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Telefoniczna rezerwacja wizyt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.00 pod numerem telefonu 55 646 50 00:
  • odbiór dowodu rejestracyjnego - wybrać 1 następnie 1;
  • w sprawach z zakresu rejestracji pojazdów - wybrać 1 następnie 2;
  • w sprawach z zakresu praw jazdy - wybrać 1 następnie 3;
 1. Bezpośrednio w Starostwie w godzinach przyjęć interesantów, po wcześniejszej internetowej rezerwacji terminu wizyty:
  wydział komunikacji - rezerwacja kolejki
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego - przesyłając wniosek/zawiadomienie o załatwienie sprawy wraz z kompletem wymaganych dokumentów do tut. Wydziału na adres Starostwa.
 3. Składając komplet wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Interesantów w tut. Starostwie.
 4. W określonych sprawach drogą elektroniczną opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP), za pośrednictwem: 

 

INFORMACJE TELEFONICZNE:

 1. Informacje we wszystkich sprawach można uzyskać pod numerami telefonów:·
  • Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 1
  • Rejestracja pojazdów i inne - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 2
  • Prawo jazdy - (55) 646 5000 wew. 1 następnie 3
 1. W niektórych sprawach można kontaktować się bezpośrednio z merytorycznymi pracownikami pod numerami telefonów:
  • Rejestracja pojazdów, odbiory dowodów rejestracyjnych – (55) 646 5011, 15 lub 37,
  • Prawo jazdy – (55) 646 5032
  • Transport drogowy – (55) 646 5058
  • Zarządzanie ruchem - (55) 646 5035
  • Zarządzanie Kryzysowe – (55) 646 5035 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Szanowny kliencie, PRZYGOTUJ SIĘ DO WIZYTY:

 1. Przybądź punktualnie na umówioną wizytę,
 2.  Przed przybyciem do wydziału na umówioną wizytę upewnij się, czy posiadasz:
  • prawidłowo wypełniony druk wniosku/zawiadomienia obowiązujący w Starostwie oraz wymagane dokumenty,
  • wymagane dokumenty niezbędne do odbioru dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy,
 1. W przypadku braku wniosku/zawiadomienia przybądź do wydziału odpowiednio wcześniej i uzupełnij dokumentację o brakujący dokument,
 2. Zapoznaj się z informacjami o sposobie załatwienia danej sprawy zamieszczonych w poszczególnych kartach usług w SPISIE KART

 

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.