Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Powiat Kwidzyński w liczbach

POWIAT KWIDZYŃSKI W LICZBACH

Powierzchnia powiatu kwidzyńskiego - 835 km2

I. Dane demograficzne

Liczba ludności

Wyszczególnienie

Liczba ludności

Ogółem

80382*

miasto Kwidzyn

37011

miasto i gmina Prabuty

12296

gmina Gardeja

8096

gmina Kwidzyn

11369

gmina Ryjewo

5626

gmina Sadlinki

5984

* Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stan na 30 czerwca 2023 r. (ostatnia aktualizacja 15.01.2024 r.)

II. Struktura dróg w powiecie – szacunkowa długość

Drogi krajowe: 40383 m
Drogi wojewódzkie: 185662 m
Drogi powiatowe: 228135 m

Razem: 454180 m 

III. Powierzchnia gruntów leśnych (ogółem) - 19777,15 ha*
* Źródło: Główny Urząd Statystyczny (ostatnia aktualizacja 29.06.2023 r.)

IV. Wodociągi - długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej-przemysłowej) - 997,8 km*
* Źródło: Główny Urząd Statystyczny (ostatnia aktualizacja 11.10.2023 r.)

V. Kanalizacja - długość czynnej sieci kanalizacyjnej - 445,9 km*
* Źródło: Główny Urząd Statystyczny (ostatnia aktualizacja 28.02.2024 r.)

VI. Organizacje pozarządowe:

Liczba ogólna stowarzyszeń z terenu powiatu kwidzyńskiego - 292 i 53 fundacje w tym:

  • stowarzyszenia zarejestrowane - 180 
  • stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej - 48
  • uczniowskie kluby sportowe - 24
  • stowarzyszenia zwykłe – 40
  • fundacje - 53
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.