Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Kodeks etyki radnego i członka zarządu

 1. Postanowienie ogólne

 1. Kodeks określa standardy postępowania zgodnie z przyjętymi normami etycznymi obowiązujące radnych i członków zarządu w związku z wykonywaniem zadań publicznych.

 2. Radnego i członka zarządu obowiązuje znajomość zasad postępowania, które nakazuje prawo, regulaminy rady oraz niniejszy Kodeks.

 3. Radny i członek zarządu jest zobowiązany stosować się do tych zasad, w swym postępowaniu kieruje się dobrem Rzeczpospolitej i społeczności lokalnej.

 4. Radny i członek zarządu szanuje godność drugiego człowieka. Nie posługuje się plotką, czy pomówieniem i w żaden inny sposób nie poniża nikogo.

 5. Radny i członek zarządu podejmując działalność publiczną, pretendując w tym samym do stania się osobą publicznego zaufania, powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

 6. Jedyna drogą osiągnięcia celów jest dla radnego i członka zarządu, przekonywanie i merytoryczna dyskusja, w której używa racjonalnych argumentów wystrzegając się wszelkiej manipulacji.

 7. Radny i członek zarządu sprawuje swą funkcję rzetelnie, obowiązki wykonuje starannie, a za swe decyzje ponosi odpowiedzialność.

 8. Radny i członek zarządu nie łamie przepisów prawa i nie zachęca innych do takiego postępowania.

 1. Zasady sprawowania funkcji radnego i członka zarządu

 1. Radny i członek zarządu nie może wykonywać swojej funkcji w celu osiągnięcia dla siebie korzyści osobistej lub materialnej, lub dla jakiegokolwiek prywatnego interesu.

 2. Radny i członek zarządu nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jego osobistego interesu.

 3. Radny i członek zarządu nie wykonuje innych funkcji, które utrudniałyby wykonywanie jego obowiązków lub były w sprzeczności z innymi.

 4. Radny i członek zarządu nie może obejmować funkcji, które łączą się z nadzorem nad jego własną działalnością.

 5. Radny i członek zarządu nie podejmuje działań, które zapewniłyby mu osobiste lub zawodowe korzyści po złożeniu urzędu.

 6. Radny i członek zarządu działa ze świadomością, że jego postępowanie kształtuje opinię społeczności lokalnej o pracy całej rady i dokłada starań, aby opinia ta była jak najlepsza.

 7. Radny i członek zarządu podporządkowuje się zasadom nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego, przyjmuje do wiadomości oceny Komisji d.s. etyki i nie polemizuje z nimi.

 1. Obowiązki i odpowiedzialność radnego

 1. Radny i członek zarządu jest odpowiedzialny przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowania swej funkcji.

 2. Radny i członek zarządu dba o to, aby adresaci decyzji i działań podejmowanych z jego uczestnictwem byli poinformowani zarówno o ich celu jak i podstawach prawnych.

 3. Radny i członek zarządu jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania obywateli i ich reprezentantów (w tym mediów) dotyczące wykonywanej funkcji i podejmowanych w związku z nią decyzji.

 4. Radny i członek zarządu dba o jawność pracy rady i urzędu, promuje ją i aktywnie działa na rzecz informowania społeczności lokalnej o wszelkich sprawach, które jej dotyczą.

 5. Radny i członek zarządu zobowiązany jest reagować na przypadki nieprawości i nadużyć.

 6. Radny i członek zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowania w tajemnicy wiadomości poufnych dotyczących prywatnego życia osób.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.