Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Historia naszego regionu

Około 12 000 lat p.n.e. tereny dzisiejszego powiatu kwidzyńskiego znajdowały się pod pokrywą lodowca. Ustępujący lodowiec pozostawił pasmo moren czołowych, doliny rzeczne oraz jeziora. Wraz z jego cofaniem na terenie tym zaczęła rozwijać się roślinność. Pojawili się także ludzie - badania archeologiczne ujawniły kilka stanowisk kultury świderskiej. Wiemy, że ówcześni mieszkańcy powiatu trudnili się zbieractwem, myślistwem i rybołówstwem. W młodszej epoce kamiennej (3500 - 1700 lat p.n.e.) obserwujemy ożywienie osadnicze, a ludność - dotychczas koczownicza ? rozpoczęła życie osiadłe rozwijając rolnictwo, hodowlę, tkactwo, garncarstwo i produkcję kamiennych narzędzi. Kolejno odnajdujemy ślady kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych, ceramikę sznurową i dołkowo-grzebykową, wreszcie pozostałości kultury iwieńskiej i kultury łużyckiej.

Dla dalszego rozwoju naszego regionu olbrzymie znaczenie miał szlak bursztynowy, dzięki któremu Powiśle znalazło się pod wpływem kultury starożytnego Rzymu. Przedmiotem handlu z Rzymem był nie tylko bursztyn: wywożono stąd także futra, skóry, wosk i miód, zaś przywożono wyroby szklane, gliniane, ozdoby ze srebra i złota oraz monety. W okolicy Brokowa, Bystrzca, Gardei, Kamionki, Klasztorka, Kwidzyna, Prabut, Przęsławka i Ryjewa odkryto kilkanaście osad z tego okresu.

Wzdłuż wschodniego brzegu Wisły od Ziemi Chełmińskiej do Mikołajek i Białej Góry rozciągał się zespół osadniczo-obronny zabezpieczający wschodnią granicę państwa książąt pomorskich przed plemionami pruskimi.

Nowy rozdział historii Dolnego Powiśla rozpoczął się w początku XIII wieku wraz chrystianizacją tych ziem prowadzoną przez zakon cystersów i biskupa Chrystiana oraz sprowadzonych w 1226 roku przez Konrada Mazowieckiego Krzyżaków.

Krzyżacy posuwali się od Chełmna wzdłuż Wisły zakładając grody i podbijając miejscową ludność. W 1233 roku zajęli Kwidzyn i nadali mu prawa miejskie (według prawa chełmińskiego). Po podboju Pomezanii i innych terytoriów zajmowanych przez plemiona pruskie Kwidzyn wszedł w skład Państwa Zakonnego. Dla historii naszego regionu istotna jest data 29 lipca 1243 roku, kiedy to papież Innocenty IV zatwierdził dokonany przez biskupa Wilhelma z Modeny podział Prus na diecezje. Powstały cztery diecezje: chełmińska, pomezańska, warmińska i sambijska. Ziemie wokół Kwidzyna, który stał się stolicą diecezji podzielono między Zakon a Kapitułę Pomezańską (biskup zatrzymał 1/3 terytorium). Dzięki wyborowi na stolicę Pomezanii oraz korzystnemu położeniu miasto i okolica stopniowo rozwijały się: w 1285 roku ustanowiono krzyżacką kapitułę biskupstwa pomezańskiego, w ciągu XIV wieku wybudowano zamek i katedrę, powstała nowoczesna zabudowa miasta otoczonego murem obronnym. Wiek XIV to również okres kształtowania się samorządu miejskiego, wilkierzy i ustroju miasta. Przez ziemię kwidzyńską przebiegało kilka ważnych szlaków handlowych, co przyczyniało się do rozwoju gospodarczego okolicy. Ważnym wydarzeniem w dziejach regionu Kwidzyna była datowana na 21 czerwca 1394 roku śmierć mistyczki Doroty z Mątowów. Proces beatyfikacyjny i sława otaczająca Dorotę przyciągała wielu pielgrzymów.

Historia Kwidzyna i terenów Dolnego Powiśla była ściśle związana z dziejami Zakonu Krzyżackiego. Dlatego też wojna z lat 1409 - 1411 nie ominęła miasta i okolicy. W 1410 roku, po zwycięstwie grunwaldzkim, przez ziemię kwidzyńską przeszły wojska polsko-litewskie, zaś król Władysław Jagiełło modlił się w katedrze u grobu Doroty. Kolejna wojna (?wojna głodowa") z 1414 roku doprowadziła do ruiny gospodarczej mieszkańców ziemi kwidzyńskiej. Następne wojny polsko-krzyżackie, w tym wojna trzynastoletnia (1454-1466) i wojna w latach 1519-1521, mocno dały się we znaki ludności wiejskiej, mieszkańcom Kwidzyna i Prabut. Po II pokoju toruńskim z 1466 roku część ziemi kwidzyńskiej - na północ od Tychnów - znalazła się w Prusach Królewskich, pozostała część wraz z Kwidzynem znalazła się w Prusach Zakonnych, zwanych później książęcymi. Wystąpienie Lutra w 1517 roku, a następnie sekularyzacja Prus w 1525 roku spowodowały likwidację biskupstwa pomezańskiego.

Druga połowa XVI wieku to powolna odbudowa miasta. W dziejach zapisały się wizyty królów polskich: Zygmunta Starego w 1526 roku, Zygmunta Augusta w 1552 roku oraz Stefana Batorego w 1576 roku.

Terenów Dolnego Powiśla nie ominęły także wojny polsko - szwedzkie w XVII wieku. W czasie wojny lat 1626-1629 pod Kwidzynem stacjonowały wojska szwedzkie, w samym mieście przebywał król szwedzki Gustaw Adolf. 27 czerwca 1629 roku hetman Stanisław Koniecpolski pokonał wojska szwedzkie w bitwie pod Trzcianą. To tu, na Powiślu zawarte zostały układy pokojowe ze Szwecją: w 1629 roku w Starym Targu i 1635 roku w Sztumskiej Wsi. Miasta i okolic nie ominął również ?Potop" szwedzki. Już w grudniu 1655 roku Szwedzi zajęli Kwidzyn a wysoka kontrybucja zrujnowała miasto. Po wycofaniu się załogi szwedzkiej Kwidzyn jeszcze trzykrotnie w tej wojnie był zdobywany przez Szwedów.

Do końca XVII wieku obserwujemy dość ożywiony rozwój miasta i okolicy. Na szczęście wojna północna (1700-1721) ominęła ziemię kwidzyńską, ale w 1709 roku w Kwidzynie spotkali się car Rosji Piotr I z królem Prus Fryderykiem I. W latach 1709-1710 mieszkańców regionu zdziesiątkowała epidemia zarazy. Zmarłych grzebano poza murami miejskimi i poza osadami.

Należy pamiętać, że przez Kwidzyn przebiegał szlak poczty łączący Królewiec z Berlinem. Czynne były przeprawy przez Wisłę w Nebrowie i Grabowie, a w 1754 roku uruchomiony został prom w Korzeniewie.

W trakcie wojny siedmioletniej (1756-1763) rejon Kwidzyna został opanowany przez wojska rosyjskie pod dowództwem generała Wilhelma Fermora. W latach 1758-1762 założył on w mieście swoją kwaterę i nakazał wybudować rezydencję.

Prabuty i Kwidzyn były miejscem stacjonowania garnizonu wojsk pruskich. Po wojnie siedmioletniej zwiększono ilość wojska w Kwidzynie lokując jednocześnie w Prabutach sztab dywizji.

W 1772 roku Kwidzyn awansował z prowincjonalnego miasta na siedzibę rejencji. Rejencja kwidzyńska obejmowała teren sięgający od Wałcza na zachodzie do Susza na wschodzie, po Toruń na południu i Gdańsk na północy. Napływ urzędników i szybki wzrost ludności w mieście spowodował, że Kwidzyn stał się miastem bardzo drogim. Nadal jednak garnizon i główne siły wojskowe znajdowały się w Prabutach.

W latach 1807-1812 Kwidzyn i okolice nie uniknęły pobytu wojsk francuskich dowodzonych przez Napoleona Bonaparte. Wysokie kontrybucje, budowa mostu pontonowego między Grabowem a Korzeniewem w 1807 roku, przemarsz wojsk francuskich w 1812 roku na długo pozostało w pamięci zubożałych mieszkańców.

Od połowy XIX wieku daje się zauważyć powolne ożywienie gospodarcze, powstają linie kolejowe i drogi. W 1883 roku uruchomiono linię kolejową Malbork - Kwidzyn - Grudziądz, a w 1909 roku wybudowano kolejowy most na Wiśle w okolicach Grabowa i uruchomiono linię do Smętowa.

W początku XX wieku powstają Banki Ludowe w Tychnowach i Kwidzynie. 11 lipca 1920 roku odbył się na terenie Dolnego Powiśla plebiscyt mający zadecydować o przyłączeniu regionu do Polski. Wyniki plebiscytu nie były pomyślne dla Polaków mieszkających w rejencji kwidzyńskiej. Tylko w okolicach Janowa, Tychnów, Dubiela i Straszewa wyniki były korzystne dla Polski. Decyzją Komisji Międzysojuszniczej: Janowo, Małe Półko, Lignowy, Bursztych i Kramrowo przyłączono do Polski. Polska otrzymała również port w Korzeniewie, przyczółek mostowy w Opaleniu i dworzec kolejowy w Gardei. W czasie plebiscytu dużą rolę odegrała ?Gazeta Polska" dla powiatów nadwiślańskich powstająca w kwidzyńskiej drukarni Kantorów. Po przegranym plebiscycie Polacy utworzyli Związek Polaków w Prusach Wschodnich, przemianowany na Związek Polaków w Niemczech. W Kwidzynie działał Konsulat Polski. Na terenie powiatu było kilka miejsc kultywowania polskości - najbardziej znanym był dworek Kowalskich w Górkach. W 1937 roku otwarto Gimnazjum Polskie w Kwidzynie, którego dyrektorem był Władysław Gębik.

W czasie drugiej wojny światowej Kwidzyn nie był objęty działaniami wojennymi, chociaż linia frontu przebiegała kilkanaście kilometrów od miasta. Zniszczeniu uległy Prabuty, a Kwidzynie ulokowano szpitale polowe. Miało to wpływ na późniejsze losy miasta: w roku 1945 Rosjanie spalili ratusz i starówkę.

Już w pierwszej połowie 1945 roku do miasta przybywały pierwsze grupy emigrantów. Polskie władze zaczęły zabiegać o uruchomienie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz urzędów i instytucji publicznych. Rozpoczął pracę szpital oraz pierwsze szkoły. Przez długi czas Kwidzyn uchodził za miasto szkół i młodzieży, zaś gospodarka powiatu miała charakter rolniczy. Brak dużego przemysłu powodował powolny wzrost liczby mieszkańców a miasto należało do cichych i spokojnych. Dopiero budowa Zakładów Celulozowo-Papierniczych (dzisiejsze International Papier Kwidzyn), a w latach dziewięćdziesiątych innych zakładów spowodowało szybki rozwój miasta i okolicy.

Od 1 stycznia 1999 roku Kwidzyn ponownie stał się stolicą powiatu.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.