Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Biuro Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie

Informacje dotyczące rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych udzielane są:

  • pod numerem telefonu 55 646 5035,
  • w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy Kościuszki 29B pok. Nr 13 (parter)

Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu kwidzyńskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397);
  • art. 187 i 189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459);
  • ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599);
  • ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. 2006 r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.);
  • art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.),

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Rzecz zostanie wydana osobie uprawnionej pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.),
  2. Koszty przechowywania rzeczy znalezionej oraz utrzymania w należytym stanie, a także koszty wezwań i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru.
  3. Wezwania do odbioru rzeczy przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29B oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Ogłoszenia - wezwania do odbioru rzeczy od dnia 16.01.2018 r. publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: http://bip.powiatkwidzynski.pl/strony/menu/73.dhtml

Ogłoszenia - wezwania do odbioru rzeczy do dnia 17.05.2016 r. publikujemy poniżej.

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 10.06.2020 r. 

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 18.06.2020 r.

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 21.07.2020 r.

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie – stan na dzień 19.01.2021 r.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.